Pro uchazeče

Chceš chodit na gymnázium a přitom si rozhodovat o tom, co se učíš? Chceš umět víc než jen znalosti? Rád bys chodil do školy, kde je příjemné a podporující prostředí?  

Střední ScioŠkola je kamenná budova, ve které probíhá denní prezenční studium po celý školní rok. Jsme čtyřleté gymnázium s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí.

Pokud máš zájem o přestup do 2. či 3. ročníku, vyplň nám tuto předběžnou přihlášku a my se Ti ozveme.

Přijímací řízení do prvního ročníku

Mám šanci se k vám dostat?

V loňském roce jsme přijali cca 80 % přihlášených studentů. U 20 % jsme měli pochybnosti, že je náš typ studia pro uchazeče vhodný. V loňském roce byla šance dostat se na naši školu vyšší než v jiných gymnáziích v Brně. 

Foto diskuze studentů ve společném prostoru

Jaká jsou kritéria 2. kola přijímacího řízení?

Vše přehledně najdeš pod tímto odkazem.

Jak mohu přihlášku podat?

V letošním roce se mění systém přihlášek. 

Dle platné vyhlášky MŠMT existují tři způsoby, jak podat přihlášku. Všechny důležité informace najdete zde.

Součástí přihlášky je motivační dopis.

Studenti lepi plagaty
Studenti vedou diskuzi

Co je to motivační dopis?

U nás mají studenti velkou svobodu v tom, co se učí, kdy se to učí a jak se to učí. Proto potřebujeme uchazeče o studium trochu poznat. Dát dohromady motivační dopis není nic složitého – jednoduchý návod je zde

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Společně s přihláškou odesíláš motivační dopis. Státem povinná část je tvořená jednotná přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky (Cermat testy).

Školní přijímací část je tvořená ze společné aktivity a individuálního pohovoru.  

Student a průvodce při pohovoru
Studenti sází školní lípu

Jak budeme hodnotit Cermat testy ve 2. kole?

Kdo získá 44 bodů a méně (v součtu z ČJ i M) nebo neměl minimálně 15 bodů zvlášť za každou část zkoušky, je z přijímacího řízení vyřazen. Kdo překročil hranici úspěšnosti (45 bodů a více) získává z Cermat testů 60 bodů z celkového počtu 100 bodů. 

Jak bude vypadat školní část přijímacích zkoušek?

Skupině 5 - 8 osob zadáme jednoduchý úkol, na kterém budete společně pracovat. Ve stejný den proběhne také krátký individuální pohovor. Na něm se můžeme odkazovat na váš motivační dopis, doptávat se na průběh skupinové aktivity.Hanka u flipchartu.

Kolik bodů mohu dostat za vysvědčení?

Prospěch ze základní školy nezohledňujeme a nebodujeme.

Jak budou hodnoceni cizinci?

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání mimo území České republiky, se promíjí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u nich prověří rozhovorem v rámci školní přijímací zkoušky. Je-li jejich znalost českého jazyka taková, že jim to umožní vzdělávání ve škole bez potíží, je jim v součtu bodového ohodnocení na místo testu z českého jazyka započítáno 15 bodů. Je-li jejich znalost taková, že by jim vzdělávání ve škole činilo značné potíže, započítá se jim namísto testu z českého jazyka 0 bodů. Nemá-li uchazeč znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání, nemůže být ke vzdělávání přijat.

Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

Uchazeči, kteří získají alespoň 16 bodů ve školní přijímací zkoušce a zároveň alespoň 3 body na základě každého kritéria školní přijímací zkoušky, budou seřazeni podle počtu bodů získaných celkově na základě všech částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu.

Ke vzdělávání ve škole bude ve 2. kole přijato prvních 5 z takto seřazených uchazečů. 

Přijaté uchazeče budeme následně telefonicky/e-mailem kontaktovat ohledně schůzky s vedením nad podpisem smlouvy. 

Studenti hrají na kytary
Studenti stříhají pásku

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ne. Potvrzení od lékaře není potřeba.

Jaké jsou termíny zkoušek ve vaší škole?

Školní část přijímacího řízení proběhne na začátku června. Přesný termín sdělíme uchazečům, kteří postoupí.
Jak zpracovat Motivační dopis

Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se do Střední ScioŠkoly hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás bude možným podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil sám svůj motivační dopis. Jeho struktura by měla vypadat asi takhle:

  1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout?

Zajímá nás, kdo jsi a čím žiješ. Co tě baví?  S čím do školy přicházíš a co už máš za sebou?  Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty, volnočasové aktivity atp. Klidně napiš i to, jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti. Čím rád trávíš svůj volný čas - točíš videa, hraješ hry či na hudební nástroj? Do čeho jsi “zažraný?, co tě fakt baví?”

  1. Co bych se chtěl/a na střední škole naučit a proč? Co od školy očekávám?

Na naší škole hodně ovlivňuješ, na jaký obsah vzdělání se soustředíš. Znáš už svoje zaměření? Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno a tápeš? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu. Co můžeš škole nabídnout ty? 

  1. Přílohy: Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému dopisu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.

Pokud jde o vnější formu tvého motivačního dopisu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-5 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou. Elektronickou podobu však přilož ke své přihlášce!