Podatelna

Provoz podatelny

Umístění, úřední hodiny, adresa, příjem dokumentů

 1. Umístění a úřední hodiny podatelny
  ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o.,
  Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, (bývalý hotel Prometheus),
  místnost: Průvodcovna

  Pondělí až pátek 9:00 – 14:00 hod. úřední hodiny podatelny

 

 1. Adresa pro doručování dokumentů
  ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o.
  Hudcova 367/78
  Medlánky, 612 00 Brno
 1. Příjem dokumentů v digitální podobě (datových zpráv)
  Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit podání těmito způsoby:
  - zaslat e-mailem na elektronickou adresu podatelny strednibrno@scioskola.cz
  - zaslat do datové schránky ID nemc3w5

  Podání musí být obsaženo v těle e-mailové zprávy nebo v souboru v její příloze. E-mailové zprávy, obsahující pouze odkaz (link) na stažení souboru s podáním, nebudou z důvodu bezpečnosti přijaty.

  Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v těchto formátech (soubory musejí mít příponu odpovídající danému typu):
  txt (prostý text)
  rtf (rich text format)
  doc/docx (MS Word document)
  xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
  htm/html (Hypertext Markup Language Document)
  pdf, pdf/a (Portable Document Format)
  jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
  tif (Tagged Image File Format)
  png (Portable Network Graphics)
  gif (Graphics Interchange Format)
  isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
  Archivní formáty např. zip, rar, arj apod. není možné použít.

  Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:
  paměťové médium USB se souborovým systémem FAT16 nebo FAT32
  CD nebo DVD se souborovým systémem ISO 9660

  Technické nosiče se doručují na adresu podatelny.
  Technický nosič Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

  Postup při odmítnutí zprávy
  V případě, že zpráva nebude splňovat zde předepsané náležitosti (nepovolený formát, porušený soubor, infikace virem apod.), nebude podatelnou přijata.
  Nepřijetí zprávy bude sděleno odesílateli zasláním zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

  Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem apod.
  V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát, zpráva infikována virem apod.), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.