Přijímací řízení do 1. ročníku

Informace o 2. kole 2023/2024 zde

Jak mohu podat přihlášku?

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole si můžeš stáhnout nebo ji dostaneš na své základní škole. Na druhé straně vyplníš, jaké jsi měl známky na vysvědčení a necháš si jejich správnost potvrdit ve své základní škole. Kdyby s tím byl nějaký problém, ověření vysvědčení můžeme udělat i my. Přihlášku potom spolu se studijním plánem (viz dále) pošleš jedním z následujících způsobů:

 • poštou či osobně na adresu Střední ScioŠkola Brno, Hudcova 367/78, Brno, nebo
 • do datové schránky nemc3w5, nebo
 • naskenovanou podepsanou přihlášku na e-mail strednibrno@scioskola.cz, a současně do 5 dnů doručte škole přihlášku jedním ze způsobů uvedených výše.

My Ti následně pošleme e-mailem pozvánku s termíny přijímaček a místem konání.

Musím psát státní přijímací test od Cermatu?

Ano, opět se konají jednotné přijímací zkoušky v oborech s maturitní zkouškou, jejichž přípravu, distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Více informací nalezneš na www.cermat.cz.  

Kolik uchazečů budete přijímat?

Pro školní rok 2023/2024 přijmeme do oboru 79-41-K/41 Gymnázium v 1. kole maximálně 40 uchazečů. 

Do kdy musím doručit přihlášku?

Termín podání přihlášek včetně studijního plánu je 1. 3. 2023.

Jaké jsou termíny zkoušek?

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou: 

 1. termín: 13. 4. 2023
 2. termín: 14. 4. 2023

Ústní pohovory s uchazeči proběhnou v dubnu 2023.

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na:

 1. termín: 10. května 2023
 2. termín: 11. května 2023

Ústní pohovory s uchazeči v náhradním termínu proběhnou v květnu 2023.

Konkrétní datum a čas ústního pohovoru uchazečům potvrdíme v písemné pozvánce zaslané e-mailem před zkouškou.

Na základě čeho studenty přijímáte?

Především na základě školní přijímací zkoušky, sestávající z pohovoru nad vypracovaným studijním plánem. Dále na základě jednotné přijímací zkoušky a klasifikace za poslední dva ročníky.

Jak budou zkoušky bodovány?

Uchazeč může celkem získat 100 bodů na základě:

 • Studijního plánu a ústního pohovoru s uchazečem – max. 39 bodů
 • Klasifikace za poslední dva ročníky absolvovaného vzdělávání – 1 bod
 • Jednotné přijímací zkoušky – max. 60 bodů.

 

Co je to studijní plán a proč ho mám psát?

Student/ka na střední ScioŠkole má vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Podkladem pro ústní pohovor je studijní plán, v němž popíšeš, co už umíš, co tě zajímá, co by ses potřeboval naučit, koho bys pozval do školy, apod. Podrobný návod, jak ho napsat, najdete zde. Nezapomeňte nám plán poslat spolu s přihláškou.

Podle jakých kritérií budete hodnotit studijní plán a ústní pohovor?

S každým uchazečem si půl hodiny povídají dva průvodci nebo členové vedení a jeden student. Ptáme se na otázky, které se týkají studijního plánu a zjišťujeme, jestli se k nám uchazeč hodí. Uchazeč má možnost ptát se nás a ověřit si, jestli jsme pro něj ta správná škola. Každý pohovor potom hodnotíme podle pěti kritérií:

 • samostatnost a zodpovědnost
 • aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost)
 • motivace k učení
 • soulad s hodnotami a pedagogickými principy ScioŠkol
 • ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa)

Každé kritérium je bodově ohodnoceno, celkově je možné získat 39 bodů. K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň 15 bodů a zároveň alespoň jeden bod z každého hodnoceného kritéria.

Kolik bodů můžu dostat za vysvědčení?

Uchazeč dostane jeden bod, pokud průměrný prospěch ve všech pololetích je menší nebo roven 3. Součástí hodnocení není prospěch za druhé pololetí školního roku 2022/2023.

Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

Uchazeči, kteří získají alespoň 15 bodů ve školní přijímací zkoušce a zároveň alespoň jeden bod na základě každého kritéria školní přijímací zkoušky, budou seřazeni podle počtu bodů získaných celkově na základě všech částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Minimální počet bodů jednotné přijímací zkoušky není stanoven.  Ke vzdělávání ve škole bude přijato prvních 40 z takto seřazených uchazečů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí los.

Jaké jsou další podmínky pro přijetí?

Před nástupem do školy potřebujeme ještě vidět vysvědčení z 9. třídy, které potvrzuje, že máš splněnou povinnou školní docházku, a dále vyplněný zápisový lístek.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ne. Příslušnou kolonku na přihlášce nechte prázdnou.

Co je to studijní plán a jak na něj?

Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás bude podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil sám svůj individuální studijní projekt.

Pokud jde o vnější formu tvého studijního projektu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-4 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Při pohovoru budeš mít šanci svůj studijní plán prezentovat a obhájit.

Jeho struktura by moha vypadat třeba takto:

Studijní plán

pro detail klikni na +

Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout?

Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty…). Jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.

Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč?

Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na 3 roky, pokud se hlásíš do 2. ročníku). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš, které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu.

Kam na zkušenou

Chceme, aby každý v průběhu studia vyrazil do světa na zkušenou. Aspoň na pár týdnů. To může mít podobu stáže v nějaké firmě, zahraniční expedice nebo třeba půlročního studia v zahraničí. Popiš, jak bys tuhle příležitost využil/a právě ty.

Koho pozveš do školy?

Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti, které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.

Přílohy

Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.